It's not always easy

This minimalism thing is not always easy. Now I went loose and did some shopping. So that in itself is perhaps a failure. But at the same time, there were things I actually needed. Or yes, I may not need several pairs of boots. But they were so heavenly beautiful.

----------------------

Det här med minimalism är inte alltid så lätt. Nu gick jag lös och shoppade lite. Så det i sig är kanske ett misslyckande. Men samtidigt var det saker jag faktiskt behövde. Eller ja, jag kanske inte behövde flera par boots. Men de var så himla fina.


0 views0 comments

Recent Posts

See All